most łazienkowski

W roku 2015 nasza firma była jednym z dostawców żurawii samojezdnych do odbudowy jednego z kluczowych dla warszawiaków mostu - Mostu Łazienkowskiego. Przy odbudowie w różnych okresach czasu pracowły 3 dźwigi - Liebherr LTM 1200, Liebherr LTM 1050. Liebherr LTM 1040. Jesteśmy dumni, że firma WOMAG Usługi dźwigowe pracowała przy budowie kolejnej już po Moście Grota-Roweckiego i Moście Siekierkowskim przeprawy mostowej w Warszawie.

Copyright © WOMAG usługi dźwigowe
  +48 601 314 592
 poczta@womag.waw.pl